ดันเด็กไม่มีขนแตกในhttp://clipdownload.freehostia.com/clipdownload.html